Com funciona?

MATERIAL DEL PROJECTE:

Arbres

Quatre arbres de dos anys d’edat: garrofera, carrasca, pi i lledoner. El tutor de cada grup pot triar amb quants arbres vol treballar.

elsarbres

 

Agendes dels arbres

Material de treball de cada alumne, està estructurat per mesos i aborda l’estudi dels arbres a partir de procediments propis de totes les matèries. Cada xiquet rep una agenda per cada un dels arbres que tenen a classe.

agendaarbres

 

Agenda del mestre i CD de material

És el material de treball del mestre, té una introducció a la metodologia de treball i als continguts tractats i, alhora, cada mes té orientacions de com treballar i resoldre cada una de les qüestions que es plantegen a les agendes dels alumnes.

agendamestre

 

FASES DEL PROJECTE:

1. Reunió inicial amb els mestres

Power Point de presentació del projecte

Power Point de presentació del projecte

Durant el mes de setembre es té el primer contacte amb el professorat de tots els centres. Es passa un power-point de presentació i descripció del projecte. D’aquesta forma, els professors poden decidir si volen participar o no i poden incloure el projecte en les seues programacions anuals. El professorat interessat rep l’Agenda del Mestre per anar-s’hi familiaritzant.

 

 

 

2. Període d’inscripció

Després de la reunió s’obre la fase d’inscripció. Els grups interessats han d’omplir una fitxa amb les seues dades. (annex 1)

3. Presentació del projecte als alumnes

A finals de febrer l’equip del projecte visita les classes inscrites, els porta els arbres i les agendes i els demana el compromís necessari.

presentacioalumnes

 

4. Treball a l’aula

La classe té cura dels arbres. Acordem un dia al mes per realitzar les observacions que es plantegen a les agendes. El mestre decideix en quin moment treballar les activitats d’investigació que li interessen.

treballaclasse

 

visitaaula5. Visites trimestrals a les aules

Periòdicament l’equip del projecte visita les classes per veure i comentar amb l’alumnat l’evolució dels arbres, resoldre dubtes, portar material…

6. Assessorament per correu electrònic

Els mestres poden plantejar els seus dubtes sempre que ho necessiten.

 

7. Guiatge en una sortida al medi

Durant l’any que dura el projecte cada centre pot demanar una eixida al medi per observar els exemplars adults dels arbres que tenen a classe.

eixida

 

8. La plantada

El mes de febrer del segon curs, l’equip del projecte organitza la plantada dels arbres de totes les escoles participants a una zona prèviament acordada amb l’Ajuntament.

plantacio